EVADIO

Boeken

Recensiecitaten:

Door NBD Biblion is voor de bibliotheken gepubliceerd:

Zin zien in zeven sprookjes / Marianne Carolus. - 1e druk, Leeuwarden : Elikser UitgeverÐ, 2020. - 473 pagina's ; 21 cm.

De auteur (1949) die jarenlang als antroposofisch arts heeft gewerkt, gebruikt hier haar kennis en ervaring op het gebied van reïncarnatie- en regressietherapie en de antroposofie om uitleg en duiding te geven aan zeven sprookjes. Na de inleiding een overzicht van schrijvers die zich met sprookjes bezighielden, een hoofdstuk gewijd aan de verschillende bewustzijnslagen bij de mens (geest, ziel en lichaam) vervolgens een uitgebreide methodebeschrijving en daarna de zeven hoofstukken met de letterlijke tekst van het sprookje, vertaald uit de originele Grimm. Hans en Grietje, Repelsteeltje, De zes zwanen, Doornroosje zijn enkele van de bekende sprookjes die in vier stappen behandeld worden; eerst de letterlijke tekst dan de structuur en

dynamiek herkennen, in stap drie wordt een scène of een karakter uitgekozen en voor jezelf verwerkt en tenslotte de interpretatie. In het laatste hoofdstuk plaatst de auteur de sprookjes in een historisch perspectief. Een veelomvattend werk waarin het belang van sprookjes als voeding voor de ziel overtuigend en toegankelijk wordt verwoord.

Recensent: S. Roest-Mouissie

 

Uit de recensie van Frans Lutters in de Vrije Opvoedkunst: Scène voor scène worden de sprookjes besproken en daarmee openen zich steeds weer nieuwe thema's en perspectieven. Omdat het om bekende sprookjes gaat, is het boek een aanrader voor alle ouders en leerkrachten die sprookjes voorlezen en vertellen.... Marianne Carolus heeft met dit boek een impuls gegeven om de beeldentaal van sprookjes te leren verstaan en voor de lezer op overzichtelijke en compacte wijze toegankelijk te maken. Het boek verdient dan ook een compliment en hopelijk vindt het zijn weg naar vele sprookjesliefhebbers en al diegenen die sprookjes aan kinderen vertellen of voorlezen.

Carolus, Marianne, De mens in mythisch licht.

Uitgeverij Elikser, Leeuwarden

ISBN 9789463653633

174 pagina’s

Verschijningsdatum Augustus 2021

 

Uit de recensie door Gabriëlla Croisetgabriellacroiset@hotmail.com

 

 

Voor wie de boeken over sprookjes kent, die Marianne Carolus geschreven heeft, zal

dit nieuwe boek van haar hand zeker een juweeltje zijn.Voor wie nog niet eerder met

Marianne kennis heeft gemaakt zal haar ongelooflijke kennis op het gebied van

mythische verhalen direct opvallen.....

Scheppingsmythen worden binnen de cultuur waar ze voorkomen voor waar aangenomen en doorverteld. Zo voeden ze de mensen binnen deze cultuur. De vraag die Marianne zichzelf stelde was of deze mythen ook iets kunnen betekenen voor ons, de moderne mens op zoek naar zijn/haar spirituele wortels. In haar boek ‘De mens in mythisch licht’, deelt ze met ons haar bevindingen en legt ze aan ons uit wat deze bevindingen voor ons kunnen betekenen.

Marianne deelt haar boek in drie delen in. Deel I behandelt de schepping als cyclus. Aan de orde komen de scheppingsverhalen uit de verschillende windrichtingen, die weer gekoppeld zijn aan een werelddeel. Mooi is het verhaal uit China(het oosten) waarin verteld wordt dat de oermaterie eruitzag als een kippenei. Na 18.000 jaar deelde het kosmische ei zich en breidden hemel en aarde zich uit. In het begin was er de reus Pan Gu uit wiens stervende lichaam onze wereld ontstond. Zijn adem werd de wind en de wolken, zijn ogen de zon en de maan, zijn ledematen de bergen en zijn lichaamssappen werden regens, rivieren en zeeën.

Zo heeft ieder werelddeel en de landen die deel uit maken van dit werelddeel zijn eigen scheppingsmythen. Ook komt in dit deel de Bijbelse Genesis aan de orde.

In deel II gaat het om de schepping en de dood. Aan de hand van het Bijbelverhaal van het paradijs en hoe de mens sterfelijk wordt nadat hij van de boom van de kennis van goed en kwaad heeft gegeten, maakt de lezer kennis met o.a. de mythe van Gilgamesj, de held en koning van de Babyloniërs. Een prachtige mythe.

 In het laatste deel, deel III, legt Marianne de schepping tegen het licht van de toekomst. Aan de orde komen o.a. de mythen rond de graal, scheppingsverhalen bij de Eskimo’s en de Maori’s en de mythe van de Verlosser die de dood overwint.

 De mens in Mythisch licht is een prachtige boek, waar je wel echt de tijd voor moet nemen. De veelheid aan verhalen kunnen soms overweldigend zijn, waardoor ik persoonlijk het boek ook wel eens even heb weg gelegd.

Wat ik werkelijk prachtig vindt aan dit boek van Marianne Carolus is dat het als het ware een trilling veroorzaakt op zielsniveau. Ook als ik het boek een paar dagen op mijn nachtkastje liet liggen was ik me bewust van deze trilling. (in MEMOrie, het magazine voor Regressie- en Reïncarnatietherapeuten)

 Slotzin uit de recensie voor de bibliotheken in Nederland: Een verhelderende en diepgaande uiteenzetting over de betekenis van scheppingsmythen en mogelijke doelen van de schepping. Recensent: S.E. van Zonneveld

Titels:

Wie Schicksal spricht, Info3, Frankfurt 2006, ISBN 3-924391-31-9

Elfenkindje, Tattwa 2014

en in Duitsland Ch. Möllmann, Borchen, ISBN 978-90-76407-60-9

Zin zien in zeven sprookjes, Elikser 2020, Leeuwarden, ISBN 9789463652896

De verhalen van verandering, Novum 2021 ISBN 978-3-99107-545-5

De mens in mythisch licht, Elikser 2021 ISBN 9789463653633

De vrouw, die Engelen maakte, Elikser 2022 ISBN 9789463654616

Elfenkindje

In 8 talen staan korte teksten bij dit prentenboek over hoe een vóór de geboorte gestorven kindje in de onstoffelijke gedaante van een elfje haar weg vindt naar 'thuis'. 

  • 童话 
  • Eventyr
  •  Die Geschichte eines Elfenkindes 
  • A Fairy Tale by Marianne Carolus
  • ひとりの ようせいの この おとぎばなし 
  • Een sprookje 
  • O poveste

ISBN 9789076407609

Als een kindje geboren is, kan het eerst vooral huilen en slapen. Maar het leert snel en raakt steeds meer thuis op de aarde. In dit prentenboek gaat het over een kindje, dat niet geboren werd. Immers, niet alle zwangerschappen eindigen met een geboorte. Dit komt zo vaak voor, dat veel kinderen het wel zelf of dicht bij ooit hebben meegemaakt.
Dit sprookje laat op een serieuze, maar tegelijk lichte en blijde manier zien, dat er ook in het zielenland hulp is. Het is een fantasieverhaal, maar gebaseerd op jarenlange ervaring als schoolarts en als regressie- en reïncarnatietherapeute.
Bij elke prent is een korte tekst in elk van de volgende talen:
Chinese Dansk Deutsch English Frysk Japanese Nederlands Română
In Nederland uitgegeven bij Tattwa: www.tattwa.nl

 

Wie Schicksal spricht

schicksal.jpg

Opstellen over ervaringen en filosofische aspecten van de reïncarnatietherapie, over lichaam, ziel en geest van de zich voortdurend ontwikkelende mens.


Bij Info3 en in de boekhandel te bestellen. 

Mit Cartoons von ERM

Info 3 Verlag, vertrieb@info3.de

ISBN: 3924391319

 

 

 'Zin zien in zeven sprookjes' vertelt over hoe sprookjes kunnen helpen met zingeving in je dagelijkse leven. Zeven oude sprookjes van de verzameling van de Gebroeders Grimm blijken een bron van steeds nieuwe zinzichten.

 

'De verhalen van verandering' zijn veertien korte verhalen, moderne sprookjes over de strijd tussen goed en kwaad, zoals die zich dagelijks in ons en buiten ons afspeelt

 'De mens in mythisch licht' bespreekt scheppingsverhalen van over de hele wereld in drie delen: I Schepping als cyclus II Schepping en de dood III Schepping en de toekomst.

Scheppingsverhalen zijn de evolutiepoëzie van de mensheid.

 'De Romantiek als bron', een studie over drie sprookjes uit de Duitse Romantiek, gezien in het licht van anthroposofie en eigen ervaringen, over Europa en toekomst.

'De vrouw, die Engelen maakte' beschrijft de zoektocht naar de innerlijke verandering, die nodig is, wil je de wereld om je heen helpen te genezen uit de zware crisis waarin we als mensheid en als aarde terecht zijn gekomen.

Ook dit boek is in de bibliotheek te leen, en de Biblion zegt:

de bibliotheek heeft het ook, en schrijft er dit over:'Een spirituele, holistische kijk op de transformatie van de aarde. In een tijd van conflicten en crises is het alleen mogelijk om een weg naar vrede, een leefbaar klimaat en een gezonde natuur te vinden door opnieuw te leren kijken. Ooit bestonden er engelen om ons dat te leren. Hoe zouden zij kijken? De auteur nodigt uit om te zoeken naar het nieuwe kijken, denken, beleven en doen. In zachtaardige, talige en persoonlijke stijl geschreven. Geschikt voor een brede tot geoefende, spiritueel ingestelde lezersgroep. Marianne Carolus (1949) is een Nederlandse auteur.'

NBD Biblion

Contact: Marianne@evadio.net

Login