EVADIO

Nederland

Evadio

Evadio is de naam van de drie-jarige opleiding reïncarnatie- en regressietherapie, die ik in 2004 in Duitsland en 2007 in Roemenië heb opgezet. De vier klinkers in het woord representeren de vier klassieke elementen lucht, water, aarde en vuur.

Evadio is een woord, dat voor mij hoort bij het voortdurend op weg zijn. Komen en gaan. Veranderen en groeien. Verdwijnen en terugkomen. Levens op aarde en levens in de geestelijke wereld. Leven tegelijk in meerdere werelden. Soms heel bewust teruggaan naar vorige levens, naar het bestaan in de zielenwereld en naar het zijn in de geestelijke wereld. Van daaruit steeds opnieuw je plek vinden in het hier en nu, met de mensen en de andere wezens, die om je heen zijn.

Foto van Marianne Carolus

 

Onderweg zijn past bij het vele verhuizen, dat ik vanaf mijn geboorte heb gedaan.

Ook past het bij de heel verschillende dingen waar ik mee bezig ben geweest, waarvan schoolarts op een paar Vrije Scholen en Reincarnatietherapeute en Docente en het schrijven van artikelen een hoofdmoot vormen. De vaste kern is de zekerheid van het verbonden zijn met de spirituele wereld, die als kind via de christelijke opvoeding, later voornamelijk via de antroposofie en de reïncarnatietherapie handen en voeten kreeg. Een verbondenheid die uiteindelijk overal te vinden is, en steeds verder groeit:

Zie onder Sprookjes en Schepping en ook mijn boeken, zoals over Mythen en over het geholpen worden door engelen.

Login